Bedrijven:
- Waar moet ik aandenken als ik wil verhuizen en adviseert WVG ook bij de aankoop van de grond/perceel?
- Ik wil mijn bedrijf verplaatsen/het vastgoed verkopen. Ik denk dat er een herontwikkeling mogelijk is. Wat is de waarde van het  vastgoed en waar doe ik goed aan?
- Ik wil een nieuw pand voor mijn organisatie. Wat kost dat? Hoe groot moet mijn pand worden en welke vergunningen hebben we nodig en hoe lang duurt dat?
- Als we gaan bouwen hoe komen we aan een goede financiële inschatting met reële kosten?
- Onze organisatie verandert en onze huisvesting is niet meer optimaal. Hoe kunnen we deze situatie optimaliseren? Zijn er meerdere scenario’s mogelijk?

Woningbouw corporaties:
-
We hebben een vraag van een marktpartij/gemeente gekregen om een positie in te nemen. Welke waarde vertegenwoordigd dit, kunnen we bieden en welke potentie heeft deze vraag?
- We hebben een project met complexe factoren, wie kunnen we dit project laten organiseren, waar moeten we opletten om dit op te starten?
- We hebben een interne beoordeling van projecten maar missen enige scherpte, wat is hieraan te verbeteren?
- We hebben in een project de mix van maatschappelijk vastgoed, commerciële activiteiten en sociale huur. Hoe bepalen we de juiste verhoudingen voor de kosten en de opbrengsten?

Overheid, gemeente:
-
We hebben een initiatief dat we voorlopig discreet willen hebben uitgezocht op de haalbaarheid, kan dit?
- Er staat een positie in bezit en deze willen we inbrengen in een ontwikkeling, welke waarde kunnen we daarvoor aangeven?
- Er loopt een project maar de omvang is van dien aard dat we een heldere structuur missen om de planning in te vullen, de waarde per deel te bepalen, de inhoud te kunnen toetsen aan de mogelijkheden, hoe pakken we dit aan?

Algemeen:
-
We willen naar een nieuwe locatie en hebben een bestaand pand gezien. Kan iemand ons aangeven of we hier goed aan doen; kijkende naar de markt/potentie van het pand, de situatie van onze organisatie t.o.v. een mogelijk te realiseren programma in het pand, de bouwkundige mogelijkheden/status en de juiste waarde/huur?

Vragen online bezoekers:
-
-

 

newspaper
©2008 Wolters vastgoed
 Website door: zegenrijk